Vlasnik i ordinirajući pedijatar je dr. Ibrahim Špirtović. Diplomirao je u Sarajevu na Medicinskom fakultetu 1973.g a specijalistički ispit iz pedijatrije položio je na pedijatrijskoj klinici u Sarajevu, 1980.g. Ordinirajući ljekar ima posebno iskustvo u liječenju hroničnog bronhitisa i astme kod djece sopstvenom metodom koja je kombinacija klasične medicine i homeopatskog liječenja.

Za naše pacijente koji su na tretmanu ( inhalacije, injekcije ) obezbjeđujemo kontinuirano pružanje usluga i nedjeljom.