TERAPIJA OBSTRUKTIVNOG BRONHITISA

Ne postoji univerzalni lijek niti univerzalna doktrina za liječenje obstruktivnog bronhitisa. Liječenje mora biti prilagođeno svakom djetetu ponaosob. Kod većine slučajevo obstruktivnog bronhitisa liječenje se može provesti u kućnim uslovima, kombinovano sa liječenjem u domu zdravlja. Liječenje u bolnici...

Continue reading →