TERAPIJA OBSTRUKTIVNOG BRONHITISA

Ne postoji univerzalni lijek niti univerzalna doktrina za liječenje obstruktivnog bronhitisa. Liječenje mora biti prilagođeno svakom djetetu ponaosob. Kod većine slučajevo obstruktivnog bronhitisa liječenje se može provesti u kućnim uslovima, kombinovano sa liječenjem u domu zdravlja. Liječenje u bolnici obično nije potrebno.

Veoma je važno da liječenje započne na vrijeme pri opažanju najblažih simptoma bolesti. Obično te simptome zapaze roditelji djeteta koje boluje od bronhitisa.

Napad obstruktivnog bronhitisa obično počinje nekom virusnom infekcijom sa kihavicom i lako povišenom temperaturom (koje i ne mora biti) zatim dijete počinje da kašlje i u početku sve liči na klasičnu prehladu. Poslije par dana disanje postaje čujno a u grudima se čuju zvuci slični zviždanju i šištanju. Ponekad se napad otežanog disanja javlja “kao grom iz vedra neba” odnosno opisana simptoma tologija se odvija mnogo brže. Ovakav napad može imati različit odraz na opšte stanje djeteta,od blago poremećenog do teškog poremećaja opšteg stanja sa napadima gušenja koji su kod malo starijeg djeteta praćeni strahom.

U terapiji obstruktivnog bronhitisa prvo treba suzbiti strah kod djeteta i roditelja. Potrebno je provjetriti prostoriju u kojoj dijete boravi i ukloniti eventualne neprijatne mirise i isparenja. Djetetu treba dati da pije dosta tečnosti, najbolje čaja ali bez prisiljavanja. Pošto većina djece koja boluju od bronhitisa imaju u kući ventolin sprej potrebno je da uzme jedan udah Ventolina a poslije desetak minuta još jedan. Potrebno je dijete obučiti kako se pravilno udiše lijek jer on nepravilno udahnut ostaje u ustima. Udisanje Ventolina donosi olakšanje pa je potrebno držati sprej van domašaja djeteta da ga ne bi koristilo bez kontrole. Pretjerana upotreba Ventolina može dovesti do lupanja srca i znojenja ali ne i do nekih teških simptoma osim kod inhaliranja ekstremno velikih doza. Djeca kojima se ne može objasniti kako koristiti sprej mogu koristiti Ventolin u sirupu ili tabletama ali je djelovanje puno sporije i imaviše nuspojava.

Ako se stanje poslije udisanja Ventolina ne popravi treba potražiti pomoć ljekara, kojemu treba precizno objasniti kada i kako je počelo otežano disanje, ima li dijete povišenu temperaturu, od kada ima slabiji apetit i slično. Veoma je važan podatak o datim lijekovima (Ventolin ili neki drugi lijek sličnog djelovanja).

U ambulantno – polikliničkim uslovima napad obstruktivnog bronhitisa veoma efikasno se sanira inhalacijom. Sastav tekućine koja se inhalira uglavnom je fiziološki rastvor, Dexason i Ventolin. Terapija inhalacijom čini nepotrebnom upotrebu

Adrenalina, Aminofilina i antibiotika. U principu antibiotike ne treba davati bez znakova infekta a to se može provjeriti kontrolom krvne slike i CRP-a. Ako infekt i postoji onda je to obično virusna infekcija na koju najčešće korišteni antibiotici ne djeluju. Davanje bilo kakvih lijekova u obliku injekcije, osim u teškim stanjima najčešće je bespotrebno i dodatni je stres za ionako uplašeno dijete.

Liječenje obstruktivnog bronhitisa inhalacijama je pored efikasnog djelovanja (jer se djelotvorne materije dovode do najmanjih disajnih puteva) metoda izbora i zbog toga što se može primijeniti i kod male djece koja ne umiju pravilno inhalirati sprej a glavna prednost je što efekat nastaje odmah, dijete odmah lakše diše, nestaje osjećaj gušenja koji uklanja strah i dodatno popravlja opšte stanje.

 

Broje inhalacija u početku može biti i 3-4 dnevno uz svakodnevno kontrolisanje lokalnog auskultatornog nalaza na plućima a zatim se po popravljanju opšteg stanja djeteta i slabljenja fizikalnog nalaza broj inhalacija može smanjiti a sastav tekućine za inhalaciju promijeniti. Liječenje inhalacijama traje najmanje pet dana, ali je prema dosadašnjem iskustvu optimalno da traje 7 dana.

 

SHARE IT:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.